Sr Examen

Expresión ¬(¬p↔q)

  Solución

  Ha introducido [src]
  ¬(q⇔(¬p))
  $$q \not\equiv \neg p$$
  Solución detallada
  $$q ⇔ \neg p = \left(p \wedge \neg q\right) \vee \left(q \wedge \neg p\right)$$
  $$q \not\equiv \neg p = \left(p \wedge q\right) \vee \left(\neg p \wedge \neg q\right)$$
  Simplificación [src]
  $$\left(p \wedge q\right) \vee \left(\neg p \wedge \neg q\right)$$
  (p∧q)∨((¬p)∧(¬q))
  Tabla de verdad
  +---+---+--------+
  | p | q | result |
  +===+===+========+
  | 0 | 0 | 1   |
  +---+---+--------+
  | 0 | 1 | 0   |
  +---+---+--------+
  | 1 | 0 | 0   |
  +---+---+--------+
  | 1 | 1 | 1   |
  +---+---+--------+
  FNDP [src]
  $$\left(p \wedge q\right) \vee \left(\neg p \wedge \neg q\right)$$
  (p∧q)∨((¬p)∧(¬q))
  FND [src]
  Ya está reducido a FND
  $$\left(p \wedge q\right) \vee \left(\neg p \wedge \neg q\right)$$
  (p∧q)∨((¬p)∧(¬q))
  FNCD [src]
  $$\left(p \vee \neg q\right) \wedge \left(q \vee \neg p\right)$$
  (p∨(¬q))∧(q∨(¬p))
  FNC [src]
  $$\left(p \vee \neg p\right) \wedge \left(p \vee \neg q\right) \wedge \left(q \vee \neg p\right) \wedge \left(q \vee \neg q\right)$$
  (p∨(¬p))∧(p∨(¬q))∧(q∨(¬p))∧(q∨(¬q))
  Para ver una solución detallada, ayude a contar de este sitio web
  Para ver una solución detallada,
  ayude a contar de este sitio web: