Sr Examen

Expresión ~{[(~p)v(~q)]v~q}

  Solución

  Ha introducido [src]
  ¬((¬p)∨(¬q))
  $$\neg \left(\neg p \vee \neg q\right)$$
  Solución detallada
  $$\neg \left(\neg p \vee \neg q\right) = p \wedge q$$
  Simplificación [src]
  $$p \wedge q$$
  p∧q
  Tabla de verdad
  +---+---+--------+
  | p | q | result |
  +===+===+========+
  | 0 | 0 | 0   |
  +---+---+--------+
  | 0 | 1 | 0   |
  +---+---+--------+
  | 1 | 0 | 0   |
  +---+---+--------+
  | 1 | 1 | 1   |
  +---+---+--------+
  FNC [src]
  Ya está reducido a FNC
  $$p \wedge q$$
  p∧q
  FNCD [src]
  $$p \wedge q$$
  p∧q
  FNDP [src]
  $$p \wedge q$$
  p∧q
  FND [src]
  Ya está reducido a FND
  $$p \wedge q$$
  p∧q
  Para ver una solución detallada, ayude a contar de este sitio web
  Para ver una solución detallada,
  ayude a contar de este sitio web: