Sr Examen

Expresión ~ABC

  Solución

  Ha introducido [src]
  b∧c∧(¬a)
  $$b \wedge c \wedge \neg a$$
  Simplificación [src]
  $$b \wedge c \wedge \neg a$$
  b∧c∧(¬a)
  Tabla de verdad
  +---+---+---+--------+
  | a | b | c | result |
  +===+===+===+========+
  | 0 | 0 | 0 | 0   |
  +---+---+---+--------+
  | 0 | 0 | 1 | 0   |
  +---+---+---+--------+
  | 0 | 1 | 0 | 0   |
  +---+---+---+--------+
  | 0 | 1 | 1 | 1   |
  +---+---+---+--------+
  | 1 | 0 | 0 | 0   |
  +---+---+---+--------+
  | 1 | 0 | 1 | 0   |
  +---+---+---+--------+
  | 1 | 1 | 0 | 0   |
  +---+---+---+--------+
  | 1 | 1 | 1 | 0   |
  +---+---+---+--------+
  FNDP [src]
  $$b \wedge c \wedge \neg a$$
  b∧c∧(¬a)
  FNC [src]
  Ya está reducido a FNC
  $$b \wedge c \wedge \neg a$$
  b∧c∧(¬a)
  FND [src]
  Ya está reducido a FND
  $$b \wedge c \wedge \neg a$$
  b∧c∧(¬a)
  FNCD [src]
  $$b \wedge c \wedge \neg a$$
  b∧c∧(¬a)
  Para ver una solución detallada, ayude a contar de este sitio web
  Para ver una solución detallada,
  ayude a contar de este sitio web: