Sr Examen

Otras calculadoras

Integral de x*e^(2*x)*dx dx

Límites de integración:

interior superior
v

Gráfico:

interior superior

Definida a trozos:

Solución

Ha introducido [src]
 1     
 /     
 |      
 |   2*x  
 | x*E  dx
 |      
/      
0      
$$\int\limits_{0}^{1} e^{2 x} x\, dx$$
Integral(x*E^(2*x), (x, 0, 1))
Respuesta (Indefinida) [src]
 /                
 |               2*x
 |  2*x     (-1 + 2*x)*e  
 | x*E  dx = C + ---------------
 |            4    
/                 
$$\int e^{2 x} x\, dx = C + \frac{\left(2 x - 1\right) e^{2 x}}{4}$$
Gráfica
Respuesta [src]
   2
1  e 
- + --
4  4 
$$\frac{1}{4} + \frac{e^{2}}{4}$$
=
=
   2
1  e 
- + --
4  4 
$$\frac{1}{4} + \frac{e^{2}}{4}$$
1/4 + exp(2)/4
Respuesta numérica [src]
2.09726402473266
2.09726402473266

  Estos ejemplos se pueden aplicar para introducción de los límites de integración inferior y superior.